I slutet av 1990-talet dök systemet ”eCall” upp hos BMW:s bilar. Sedan 2017 finns systemet även tillgängligt som tillval hos BMWs motorcyklar. Här berättar Niklas Lindell hos BMW Motorrad lite mer om det smarta säkerhetssystemet, som automatiskt larmar vid en olycka.

Intelligent nödsamtal ”eCall” användes för första gången hos BMWs bilar år 1999 i Europa. Under 2007 utvidgade BMW-gruppen detta säkerhetssystem genom att etablera en intelligent och gränsöverskridande callcenter-infrastruktur. Sedan 2018 är eCall obligatorisk för alla nya BMW-bilar. Tack vare synergieffekterna med BMW Automobiles blev systemet för första gången även tillgängligt som fabriksmonterat tillval för BMW motorcyklar från början av 2017.

LÄS MER OCH SE FILMEN NEDAN

Satellitstödd lokalisering av olycksplatsen

I händelse av en nödsituation eller olycka skickar det intelligenta eCall-systemet, som antingen aktiveras automatiskt eller manuellt, ut positionsinformationen, det vill säga koordinaterna för olycksplatsen, till det kvalificerade BMW Call Center för att starta räddningskedjan. Den aktuella positionen såväl som information för bestämning av färdriktningen överförs för att förenkla lokalisering av motorcyklisten i svårfunna platser såsom motorvägsviadukter, påfarter och avfarter.

eCall kräver en anslutning till mobilnätet för att utlösa räddningskedjan. I tillvalet "intelligent nödsamtal" (e-call) är anslutningen etablerad via den permanent installerade mobilkommunikationsenheten. För anslutningen krävs ingen specifik mobiloperatör. Allt som behövs är minst en operativ mobilleverantör.

Det intelligenta nödsamtalet tar hänsyn till tre scenarier:

Scenario 1: Automatisk aktivering vid kraftig omkullkörning / kollision.

Nödsamtalet utlöses automatiskt utan tidsfördröjning och skickar ett meddelande till ett kvalificerat BMW Call Center. Den olycksdrabbade personen/ föraren tas om hand av BMW Call Center via ljudanslutning tills räddningspersonal kommer fram. Hjälp skickas ut under alla omständigheter, även om personalen hos BMW Call Center inte får något svar. En indikering hos instrumenteringen visar att eCall har aktiverats. En akustisk signal är också aktiverad. I detta fall kan föraren inte längre avbryta nödsamtalet.

Scenario 2: Automatisk aktivering vid mindre fall/kollision.

I det här fallet aktiveras nödsamtalet först endast efter 25 sekunder innan ett meddelande skickas till BMW Call Center. Om ingen hjälp är nödvändig efter en inte allt för allvarlig olycka har föraren möjlighet att avbryta nödsamtalet med en enkel knapptryckning. Om larmet inte avbryts, startas räddningskedjan som i scenario 1. En indikering hos instrumenteringen visar att eCall har initierats samtidigt som en akustisk signal ljuder.

Scenario 3: Manuell aktivering genom ett manuellt knapptryck

I detta fall aktiveras eCall manuellt genom att trycka på SOS-knappen på höger styrände, t.ex. för att ringa efter hjälp till andra trafikanter i nöd. Ett meddelande skickas till BMW Call Center och en röstanslutning kommer att etableras. En röstanslutning är obligatorisk, om eCall aktiverats manuellt, innan ytterligare åtgärder kommer attt genomföras. Även här får olycksoffret / föraren möjlighet att avbryta nödsamtalet med en knapptryckning eller genom att stänga av tändningen. Det intelligenta nödsamtalet kan endast aktiveras manuellt när motorcykeln är stationär med tändningen på.

Systemet "intelligent nödsamtal – eCall" känner igen nödsituationer

Nödsamtalet aktiveras inte automatiskt i icke-nödsituationer (t ex om motorcykeln faller omkull i stillastående läge eller vid olyckor i låga hastigheter utan att någon annan trafikant är involverad, en chock/smäll på motorcykeln som exempelvis uppstår vid körning över ett ”potthål” i vägbanan eller under offroadkörning (t.ex. små hopp eller körning över hinder).

 

BMW Motorrad eCall from fastbikes.se / fastbikes.eu on Vimeo.