Att synas är ju livsviktigt för oss motorcyklister. Debatter om varselvästar och reflexer förekommer. För många handlar det om image och att få åka i det som passar en själv utan att behöva köpa färgglad utrustning eller klä hojen som en julgran. Därför är det trevligt med innovativa lösningar. Denna spray framtagen av Volvo är ju i dubbel bemärkelse lysande. Om de nu även kunde ta fram en spray som gör en mer synlig under dagtid så vore det fantastiskt.