Josh Withers är inte främmande för luftkylda BMW-motorer. Efter att han byggt sin egen 1973 års BMW Cafe tog Josh på sig uppdraget att bygga ytterligare en åt någon han aldrig träffat, och endast haft kontakt med genom otaliga telefonsamtal och e-post. Efter två år med denna BMW R75/5 från 1972 fullbordade Josh projektet och slutligen träffade vad han anser vara hans nutida "brevvän".