Lagos är Afrikanska Nigerias största stad, och administrativ huvudort för delstaten med samma namn. Som ett drastiskt led i att minska antalet rån och motorcykelolyckor införde myndigheterna förbud mot motorcykeltaxi-ekipage från att köra in i stadens centrala delar. Nu har verksamheten flyttat till förorterna, där förarna klagar på halverade inkomster samtidigt som myndigheterna gläds åt de minskat antal motorcykelolyckor. Här kan du kolla in ett TV-reportage här du får se mer...

Tidigare var motorcyklar ett vanligt flyktfordon för rånare inne i centrala Lagos. Dessutom var motorcykelolyckor mycket vanligt förekommande. För en tid sedan infördes ett förbud mot motorcykel-taxi-ekipage, så kallade "Okada" att köra in i centrala Lagos. Genom att förbjuda motorcykelkörningen minskade inte förvånande antalet motorcykelolyckor, samtidigt som antalet rån sjönk kraftigt. Även inkomsterna för de motorcykelburna taxiförarna minskade, samtidigt som ett stort antal av dessa valde att lägga ner taxiverksamheten.

-Min inkomst har minskat från 20 till 10 dollar per dag, säger MC-taxiföraren Ken John.