Det statliga vägnätet består av nästan 10 000 mil väg och under sommarmånaderna utförs mycket av landets vägarbeten. Bland arbetena finns allt från beläggningsarbeten och underhålla broar och tunnlar, till att bygga om och bygga nytt.

I sommar kommer Trafikverket och dess entreprenörer att vara i vägen för att kunna ta hand om den
Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och förbättra för såväl dig som kör på vägen som kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken. På trafikverket.se kan man se pågående och planerade vägarbeten. Särskilda arbeten som kommer att påverka trafiken är bland annat:

  • E22 genom Blekinge, Kalmar län och Skåne där Trafikverket bygger om och bygger ut till motorväg, Trafikverket gör även ett brobyte i Kristianstad och andra underhållsarbeten.
  • På E4:an från Helsingborg i söder och till Haparanda i norr utförs beläggningsarbeten på en rad platser. Några platser som berörs är mellan Klevshult och Gränna, mellan Enånger och länsgränsen till Stockholms län, mellan Jävre och Haparanda, samt i anslutning till Sundsvallsbron där vi även byter räcken på bron.
  • Bra att veta för dig som reser till/från Gotland via Nynäshamn är att det sker underhållsarbeten på en äldre järnvägsbro vid trafikplats Trångsund på väg 73, vilket påverkar vägtrafiken.
  • På Västkusten öppnar E6 förbi Stenungsund för trafik i sommar efter raset i höstas, E45 rekommenderas som alternativ väg tills E6 öppnar. Det utförs också beläggningsarbeten på vissa sträckor av E6 genom Halland och på riksväg 40 mellan Grönkullenmotet och Nabbamotet samt mellan Landvettermotet-Ryamotet.                                                
  • Det sker också beläggningsarbeten på E18 öster och väster om Karlstad.

 – Det har satsats för lite på vägunderhåll och vi har tvingats att göra tuffa prioriteringar mellan olika åtgärder och vägar. Dåligt underhållna vägar är mindre motståndskraftiga och påverkas även av klimatförändringar och vädereffekter, säger Annika Canaki, avdelningschef vägunderhåll på Trafikverket.              


Tänk på att resan kan ta längre tid
Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med vägarbeten, så var försiktig både för din egen skull och för dem som jobbar på vägarna. Planera din resa och ta reda på var och när vägarbeten sker. Det är även viktigt att sänka farten för att säkerställa säkerheten för alla på vägen.