Potthål och andra vägskador är ett stort och växande problem. Hål och ojämnheter leder till trafikfarliga fordonsrörelser och vattenplaningsolyckor.Riksförbundet M Sverige uppmanar samtliga trafikanter att anmäla potthålen längs vägarna till myndigheterna, så att fler vägskador kan åtgärdas.

Ojämna vägar kan medföra ökad dåsighet, nedsatt förmåga att hantera fordonet och att föraren blir mindre observant på andra trafikanter eftersom koncentrationen måste riktas mot vägen. Till följd av eftersläpande underhåll och allt tyngre trafik bedöms mer än var fjärde statlig väg vara i dåligt skick.

– Problemet med guppiga vägar beror inte bara på ett oförutsägbart vinterklimat. Den växande underhållsskulden och brist på förebyggande underhåll gör att vägarna inte klarar påfrestningarna, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Riksförbundet M Sverige uppmanar nu trafikanter att rapportera alla betydande vägskador till väghållaren, i de flesta fall Trafikverket eller kommunen.

– Om vägarna ska bli säkrare behöver dels myndigheter få en bättre uppfattning om var problemen finns, dels behöver politiken uppmärksammas på problematikens omfattning. Det finns en risk att den stora mängden potthål normaliseras och att rapporteringsbenägenheten minskar, säger Tony Gunnarsson.

Vill du anmäla akuta fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd? Ring Trafikverket på 0771 – 921 921, öppet dygnet runt, året om.

Det är den så kallade väghållaren som ansvarar för att vägen är trafiksäker. För alla statliga vägar – Europa-, riks- och länsvägar – är det Trafikverket som är väghållare. Noterar du ett potthål eller annan vägskada på en statlig väg, följ länken nedan och rapportera till Trafikverket. För andra typer av vägar kontaktar du kommunen, eller den enskilda väghållaren.

https://etjanster.trafikverket.se/anonyma-tjanster/kundfragor-trafikverket/vag/drift-underhall/