Motorsport undantas från försäkringskrav

MC och Svemo har uppvaktat alla svenska EU-parlamentariker angående översynen av motorfordonsförsäkringsdirektivet.

SMC föreslog att direktivet inte skulle omfatta "motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde". När EU-parlamentets kommitté IMCO röstade om förslaget var resultatet glädjande. Motorsport skulle undantas från direktivet eftersom de oftast har andra försäkringslösningar. Frågan är ännu inte avgjord helt men röstresultatet pekar i rätt riktning vilket är bra för alla som kör MC.

LÄNK: LÄS MER HOS SMC