Motorcyklister - föredömen i trafiken

Under förra året omkom 296 personer landets vägar vilket är den näst lägsta siffran sedan 1940-talet. Det beror till stor del på att antalet omkomna motorcyklister fortsätter att minska. Vi är nu nere på de tal vi hade innan motorcykelboomen inträffade i mitten på 1990-talet, trots att vi idag har mer än dubbelt så många motorcyklar som vi hade då. Även antalet svårt skadade har minskat.

Faktum är att motorcyklister är den enda trafikantgrupp med minskade dödstal och svårt skadade i Sverige. Under 2012 omkom 31 personer på tvåhjulig motorcykel mot 42 under 2011. Antalet svårt skadade har sjunkit till 252 personer jämfört med 319 föregående år. SMC gläds åt de positiva siffrorna och menar att det beror på ökad säkerhetsmedvetenhet bland motorcyklister.

En del i minskningen av motorcykelolyckorna beror säkerligen även på att de flesta motorcyklister kör aktivt, och är fullt koncentrerade på körningen och trafiken. Något som inte är en självklarhet i dagens trafikmiljö, där allt för många (framförallt bilister och taxichaufförer) verkar vara fullt upptagna med en massa annat under körning, än att fokusera på trafiken och sin egen körning.


- Under den gångna MC-säsongen har en debatt pågått om extremt beteende i trafiken. SMC har definierat vad extremt beteende är och fått MC-kollektivet att ställning mot detta beteende. Det handlar om personer som varken har körkort eller äger en motorcykel, som kör berusade och/eller påverkad av droger och som kör extremt fort på ett sätt som inte andra trafikanter kan förutse. Det kan ha haft betydelse för sänkta olyckstal, säger Jesper Christensen, generalsekreterare på SMC.


- Självklart kan även den dåliga sommaren med mycket nederbörd vara en del av förklaringen, men absolut inte hela sanningen. Ökad kompetens, säkrare förare, säkrare fordon, ett säkerhetsmedvetet MC-kollektiv och stigande medelålder är andra faktorer som resulterar i sänkta olyckstal, menar Christensen.


Historiskt sett var 2010 ett år med rekordlåga dödstal för samtliga trafikanter i Sverige. Då omkom 36 personer på tvåhjulig motorcykel, motsvarande siffra 2012 är 31. Antalet svårt skadade är 252. Under 2011 skadades 319 allvarligt motsvarande period.


Transportstyrelsens statistik visar att det är färre dödade i trafiken under 2012 jämfört med 2011. Men, det är bara motorcyklister som har lägre olyckstal bland dödade och svårt skadade än rekordåret 2010!
Samtliga motorcyklister som omkom under år 2012 på tvåhjulig motorcykel var män, och medelåldern på dessa var cirka 40 år. De flesta motorcyklisterna som dött under 2012 har kolliderat med ett annat fordon, främst personbil.


- Statistiken bekräftar det varje motorcyklist vet. Gör alla allting rätt; motorcyklister, andra trafikanter och väghållarna, är det inte farligt att köra MC, säger Jesper Christensen.