Nordiskt samarbete om säkerhet för motorcyklister

MC-organisationer i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island skickade häromdagen ett gemensamt ställningstagande om trafiksäkerhet till regeringen och vägmyndigheterna i respektive land. I dokumentet presenteras konkreta förslag på åtgärder för ökad motorcykelsäkerhet och förslag på samarbete över gränserna.

Nordiskt MotorSykkel Råd, NMR, är ett kontakt- och samarbetsorgan för de nordiska nationella MC-organisationerna som organiserar landsvägsåkande motorcyklister. NMR bildades i mitten av 1970-talet inför ett gemensamt hot om kraftiga restriktioner på motorcyklars storlek och effekt. NMR arbetar idag för att öka förståelsen för motorcyklisternas speciella problem och behov inom Norden och för utökat erfarenhetsutbyte. NMR har cirka 150 000 medlemmar i sju organisationer och representerar 850 000 motorcyklister i Norden.

Från Sveriges håll är det främst Sveriges Motorcyklister, SMC, som tillsammans med NMR kämpar för motorcyklisternas intressen.

HÄR KAN DU LÄSA DOKUMENTET I DESS HELHET