Enkät om motorcykelkörning - för säkerhets skull

Den europeiska motorcykelorganisationen FEMA, Federation of European Motorcyclists Associations kämpar dagligen för dig som motorcyklist. Nu håller de på och samlar in kunskap om MC-säkerhet, för att i sin tur skapa en plattform för motorcykelsäkerhet inom EU. Du kan hjälpa till.

RIDERSCAN är ett unikt projekt eftersom det leds av motorcyklister. Det är ett proaktivt sätt att arbeta med trafiksäkerhet för motorcyklister. Projektet kommer att pågå till slutet av 2014 och omfattar åtta olika områden (utbildning, statistik, infrastruktur, olycksrapportering, forskning, trafikreglering, uppmärksamhetskampanjer, nationella MC-strategier och MC-kollektivet).

SMC, Sveriges Motorcyklister, har översatt enkäten till svenska.

KLICKA HÄR FÖR MER INFORMATION OCH DELTA I ENKÄTEN