Fortsatt positiv olycksutveckling för motorcyklister

Under årets första nio månader (januari-september) har 31 motorcyklister rapporterats omkomna i trafiken medan 230 stycken rapporterats som svårt skadade. Trenden är positiv och den bästa på flera år, och tål att jämföras med exempelvis samma period under 2006 då 57 stycken motorcyklister omkom och 350 stycken blev svårt skadade.

Under september månad i år omkom 34 personer totalt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e oktober, vilket är 4 fler än under september förra året.

21 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 1 i lastbil, 3 på motorcykel, 1 på moped, 2 på cykel, 1 på fyrhjuling och 5 var fotgängare.

12 bilister och 2 motorcyklister omkom i singelolyckor och 4 bilister omkom i mötesolyckor. Bland de omkomna var 26 män och 8 kvinnor. 13 av de omkomna var 65 år eller äldre medan ingen var under 18 år.

Totalt sett är det färre dödade de första nio månaderna 2012 än motsvarande period 2011. Under de första 9 månaderna 2012 har 240 personer omkommit och 2 270 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under motsvarande period i fjol omkom 249 samt skadades svårt 2 377 personer. Det innebär en minskning med 4 respektive 5 procent. Jämför man med ett 5 års medelvärde för motsvarande tidigare 9-månadersperioder har antalet omkomna i trafiken minskat med 15 procent och antalet svårt skadade med 13 procent.