Bakterier skapar framtidens bränsle?

Tillsammans med företaget Joule jobbar Audi på att utveckla ett sätt för att omvandla koldioxid till etanol eller diesel av genförändrade, fotosyntetiska cyanobakterier med hjälp av solljus.

Redan i dag har Audis partner, det amerikanska företaget Joule Unlimited, en testanläggning i drift där man tillverkar något som man i dagsläget kallar för e-etanol, och siktet är inställt på att ha en kommersiellt gångbar fabrik i drift år 2014.

I enkla drag bygger processen på att man fyller 100 meter långa rör med vatten i vilken bakterier lever. CO2 pumpas genom vattnet, och efter att bakterierna exponerats för solljus och CO2 uppges resultatet bli etanol.

Joule utvecklar även genmanipulerade bakterier som skapar olika typer av kolväten som i sin tur kan användas för framställan av syntetisk diesel.

Bakterierna uppges inte behöva färskt, rent, vatten för att producera bränsle, utan det ska även gå bra att använda avlopps- eller saltvatten.

Enligt Joule kan man tillverka upp till 140 000 liter diesel och 230 000 liter etanol per hektar och år.

 

Nedan kan du se en animerad film där tillverkningsprocessen beskrivs

{swfremote}http://www.jouleunlimited.com/video/animation.swf{/swfremote}