Fortsatt positiv olycksutveckling

Under perioden januari-september i år har 30 män omkommit på en tvåhjulig motorcykel, vilket är tio färre jämfört med förra året och fem personer lägre jämfört med rekordåret 2010. Även antalet svårt skadade har sjunkit jämfört med föregående år.

Statistiken från Transportstyrelsen visar att 31 personer omkommit på motorcykel till och med 30 september. Av dessa körde en fyrhjulig MC. Statistiken visar också att antalet svårt skadade sjunkit jämfört med föregående år. Den preliminära siffran för augusti 2012 är 206 stycken svårt skadade jämfört med 268 föregående år och 202 stycken under år 2010.

En stor skillnad mot tidigare år är att det handlar om få antalet singelolyckor, 21 av 30 olyckor är på grund av kollisioner med andra fordon. Bara under juli månad har fyra motorcyklister omkommit i en krock med vänstersvängande bil. Snittåldern bland dem som omkommit på motorcykel under 2012 är drygt 37 år, och samtliga av dessa är män. Drygt hälften av de omkomna har kört en sportmotorcykel.