Sveriges mest trafikerade väg renoveras

Essingeleden är en av Sveriges mest trafikerade leder och den utsätts hela tiden för hårt slitage från bilar och tung trafik med dubbdäck. För att Essingeleden ska hålla i många år till behöver bron förstärkas.

6 juli till 8 augusti utförs arbetena, och under den perioden kommer det stundtals att vara begränsad framkomlighet på Essingeleden. Hastigheten vid arbetsområdet är nedsatt och förbi arbetsområdet är det två körfält i vardera riktningen. Körfältsbredden kommer i det vänstra körfältet att vara 3 meter och i det högra 3,5 meter.

Från den 6 juli, när bytet av brofogar inleds är Fredhällstunneln stängd i norrgående riktning. Två körfält i vardera riktning är då öppna i södergående riktning i Fredhällstunneln. Detta innebär att det finns två omledningsplatser:

• För södergående trafik sker omledningen strax efter Fredhällstunneln.

• För norrgående trafik sker omledningen strax för Fredhällstunneln och övergår åter strax efter Fredhällstunneln.

 

Avstängda på/avfarter

För att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt på Essingeleden kommer följande på/avfarter att vara avstängda 6 juli till 8 augusti:

• Påfarten från Tranebergsbron till Essingeleden i södergående riktning.

• Påfarten från Lindhagensplan till Essingeleden i södergående riktning.

• Avfarten från Essingeleden mot Stora Essingen södergående riktning.

• Påfarten från Stora Essingen i södergående riktning.

• Påfart från Lilla Essingen till Essingeleden i norrgående riktning.

• Påfarten från Gröndal till Essingeleden i norrgående riktning.

• Avfarten från Essingeleden mot Gröndal i södergående riktning.