Nej till vägavgifter

Svenska folket gör tummen ner till att finansiera nya motorvägar med vägavgifter. Mest negativa är medelålders män. Det visar en ny opinionsundersökning från Sifo.

På uppdrag av Svevias väg- och infrastrukturtidning På Väg frågade opinionsinstitutet TNS Sifo i slutet av maj i år ett representativt urval av svenska folket om de tycker att nya motorvägar helt eller delvis bör finansieras med hjälp av vägavgifter.

61 procent svarade nej. Bland män i åldern 50-64 år var andelen negativa 73 procent.

31 procent av de svarade uppgav att de anser att nya motorvägar helt eller delvis bör finansieras med hjälp av vägavgifter.

Mest positiva till vägavgifter är boende i Malmöregionen. 39 procent svarade att nya motorvägar helt eller delvis bör finansieras med avgifter.

Män är mer positiva till avgifter än kvinnor. Yngre är mer positiva än äldre och högutbildade är mer positiva än lågutbildade.

– Det finns i Sverige en tradition att finansiera motorvägsbyggen och andra stora infrastrukturprojekt via skatten och statsbudgeten. Det tror jag är en förklaring till att en så pass stor andel av svenska folket är negativt till vägavgifter, säger Erik Lundman, chef för avdelningen Produktionssystem, Svevia.

– Men oavsett vad man tycker i sakfrågan, tror jag att det blir vanligare med olika typer av brukaravgifter. Det är ett sätt delfinansiera stora infrastrukturprojekt och flytta fram dem i Trafikverkets kö, säger Erik Lundman.

Om undersökningen: 21-24 maj 2012 frågade Sifo på uppdrag av På Väg/Svevia per telefon ett representativt urval av svenskar i åldern 15 år eller äldre om de tycker att nya motorvägar helt eller delvis bör finansieras med hjälp av vägavgifter. 1000 personer deltog i undersökningen.