Dieselavgaser är cancerframkallande

Dieselavgaser orsakar cancer, och placeras i samma riskgrupp som asbest, arsenik och senapsgas, enligt världshälsoorganisationen WHO.

Forskare har nu slagit fast att exponering för Diesel definitivt kan kopplas till lungcancer och cancer i urinblåsan. Experterna har därmed omklassificerat dieselavgaser från att eventuellt vara cancerframkallande till att vara cancerframkallande, och uppmanar till att människor bör minska exponeringen för dieselavgaser så mycket det är möjligt.

WHO:s expertgrupp hävdar att ett stort antal studier ligger bakom slutsatsen som gör att man nu omklassificerar dieseln från att tillhöra grupp 2A (ämnen som troligen är cancerframkallande) till grupp 1 (ämnen som definitivt orsakar cancer).

Som motorcyklist kan det kanske vara läge att bära ansiktsmask med partikelfilter om man vill minska inandning av farliga, cancerframkallande, partiklar...