Hastighetsmätning av MC

Denna vecka startar Trafikverket sina hastighetsmätningar som tidigare år innefattat personbilar och tung trafik enligt SMC. För första gången kommer nu även motorcyklar att hastighetsmätas.

Trafikverket mäter medelhastighet, andel över hastighetsgräns och andel över hastighetsgränser mer än 5km/h med hjälp av slang. På vissa platser kompletteras slangarna med videokameror för att säkerställa mätresultatet. Mätningarna kommer att pågå till 28 september och ska ske på alla typer av vägar och hastighetsbegränsningar. Slutrapport kommer i mitten av december och varje trafikantgrupp kommer att särredovisas. Trafikverket kommer också att mäta flödet av MC, det vill säga på vilka vägar MC-trafiken sker.