Sveriges bilförare - världens bästa?

Vi motorcyklister känner allt för väl till att det finns en blandad kompott av förare ute på vägarna. När bilförarna själva får bedöma sin egen körförmåga ger de sig själva toppbetyg. 64 procent ger sig själva en 4:a eller 5:a på en femgradig skala. Och störst tilltro till den egna körningen har männen, detta trots att kvinnor orsakar färre olyckor. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If bland 5 166 bilförare.

Mer än var femte person, 21 procent, ger sig själv högsta betyg som bilförare på en femgradig skala. Allra högst betyg får bilförarna i Gävleborgs län, där 30 procent ger sig själva en femma. 43 procent av bilförarna ger sig själva en fyra. Totalt anser två av tre att de kör bättre än genomsnittet. Endast tre procent anser att de kör sämre än medel och ger sig själva en 1:a eller 2:a.

Det är stor skillnad mellan män och kvinnor. Tre av fyra män ger sig själva en 4:a eller 5:a, jämfört med varannan kvinna. Det vanligaste betyget bland kvinnorna är en 3:a, vilket 44 procent sätter på sin egen körförmåga.

Samtidigt orsakar männen de flesta olyckorna i trafiken. Av olycksstatistiken framgår att män – särskilt yngre män - är inblandade i betydligt fler olyckor, även med hänsyn taget till körsträcka, än kvinnor.

– I trafiken finns det stora risker med en övertro på sig själv. Det leder till mindre säkerhetsmarginaler och det skapar en trafikmiljö som är farligare för alla ute på vägarna, säger Dan Falconer, motorspecialist på If.

Hur anser du själv att du är som bilförare?

 

Alla, kvinnor, män

5 (Mycket bra) 21%, 17%, 25%

4 (Över medel) 43%, 36%, 49%

3 (Medelmåttig) 34%, 44%, 24%

2 (Sämre än medel) 2%, 3%, 2%

1 (Mycket dålig) 1%, 1%, 0%

Genomsnitt (1-5) 3.82, 3.65, 3.96

Totalsum 100%, 100%, 100%

Resultat per län:

Högsta betyg, 5 Under medel, betyg 1 och 2

1.Gävleborg 30 % 1 %

2.Dalarna 27 % 1 %

3.Halland 25 % 3 %

4.Kalmar 24 % 1 %

5.Skåne 23 % 2 %

6.Värmland 23 % 2 %

7.Västmanland 22% 1 %

8.Norrbotten 22 % 3 %

9.Blekinge 21 % 2 %

10.Stockholm 21 % 5 %

11.Västernorrland 20 % 1 %

12.Kronoberg 20 % 2 %

13.Södermanland 20 % 3 %

14.Västra Götaland 19 % 2 %

15.Uppsala 19 % 5 %

16.Gotland 18 % 1 %

17.Örebro 18 % 1 %

18.Östergötland 18 % 1 %

19.Jönköping 18 % 3 %

20.Jämtland 16 % 2 %

21.Västerbotten 16 % 3 %

 

LÄS ÄVEN: Bilister är vållande till sex av tio olyckor