Många gasar lite extra på semestern

Snart är det semestertider, och för många är det Sydeuropa som hägrar. En ny undersökning visar att svenskar passar på och gasar lite extra...

På väg ner till medelhavet passerar många Tyskland med dess fria hastighetssträckor och undersökningen visar att nära 8 av 10 svenskar håller högre hastighet än i Sverige.

En bidragande orsak tros vara att svenskar gärna vill passa in och gasar på lite extra för att inte störa trafikrytmen på Autobahn. Undersökningen visar också att omkring var 20:e person i undersökningen anger att de tar chansen och använder de fria hastighetssträckorna för att köra riktigt snabbt.

Tips för resan:

1. Håll avstånd och ha uppsikt i backspegeln

2. Anpassa farten till väglaget och ta regelbundna pauser

3. Tänk på fartblindhet. Ofta är det en tvär kurva efter motorvägsavfarten.

4. Varning för kö på motorvägen!

 

Resultat från undersökningen:

. Hur snabbt kör du på de fria hastighetssträckorna?

. – "Jag testar vad bilen går för!" – 4 %

. – "Jag har samma hastighet som på de svenska motorvägarna" - 15 %

. – "Jag håller något högre hastighet än i Sverige" - 81 %

Holiday autos undersökning genomfördes i januari 2012 och besvarades av 3360 svenskar.