Motorcyklar föredöme hos Bilprovningen

Under 2011 gjorde Bilprovningen sammanlagt 5,9 (5,6) miljoner besiktningar, dvs. kontrollbesiktningar, efterkontroller, registreringsbesiktningar och frivilliga besiktningar med mera. Antalet kontrollbesiktningar var 4,4 (4,2) miljoner varav 3,5 (3,4) miljoner (79 procent) var personbilar. Flest godkända fordon i förhållande till antalet besiktade hade motorcyklar (78 procent), husvagnar (74 procent) och lätta släp (61 procent).

Motorcyklar kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

Bilprovningen kontrollbesiktade 113 396 (113 724) motorcyklar. 78 (79) procent godkändes utan anmärkning. De flesta anmärkningarna avser halvljus ur funktion, kraftöverföring, däck, reflexer, för hög bullernivå samt stopplyktor och skyltlyktor.

Högsta andelen godkända motorcyklar hade Jämtlands län med 82 procent. Lägsta andelen godkända hade Västernorrlands län med 74 procent.

9 (9) procent underkändes med krav på efterkontroll. Vanliga orsaker är kommunikationssystem samt hjul‐, driv‐ och bromssystem.

3 (2) procent underkändes vid efterkontrollen.

Körförbud

14 956 (13 024) fordon fick körförbud. Det motsvarar 0,3 procent av alla fordon. Körförbud innebär i de allra flesta fallen att fordonet måste bärgas från bilprovningsstationen. Vanligaste orsaken till körförbud är allvarliga rostskador som lett till att komponenten brustit eller där det funnits risk för haveri, till exempel brustna bromsrör, rostskadade och brustna fjädersäten och fjädrar, brustna och rostskadade länkarmar samt spindelleder där det var risk för separation. I samtliga fall gäller att fordonet bedöms utgöra en uppenbar trafiksäkerhetsrisk.

Tabellen nedan visar resultat från kontrollbesiktningar och efterkontroller 2011 för olika fordonsslag.

bilprovning