Viltolyckorna fortfarande på en hög nivå

Den preliminära sammanställningen av rapporterade viltolyckor visar en minskning av antalet viltolyckor jämfört med 2010. Trots minskningen skedde ändå över 40,000 viltolyckor år 2011.

Nationella Viltolycksrådet konstaterar att antalet viltolyckor har minskat med ca 7000 jämfört med 2010-års siffror. Det är framförallt färre olyckor med rådjur som skett, men också med älg.

- Att vi har färre viltolyckor 2011 än 2010 kan knappast ses som ett trendbrott med nedåtgående siffror, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet. Olycksstatistiken är fortfarande oroväckande hög och över 40,000 viltolyckor ger mycket höga samhällskostnader och är långt ifrån ett av de mål som Viltolycksrådet har satt upp.

2011 dödades 4 personer och 43 skadades svårt.

- Det är svårt att ta fram en enskild orsak till varför olyckorna har minskat under 2011. Det kan bero på allt från viltstammarnas storlek och svår väderlek till viltolycksförebyggande åtgärder på våra vägar, säger länspolismästare Håkan Karlsson, Nationella Viltolycksrådets ordförande