Ny märkesförsäkring för Harley-Davidson

Svedea Motorförsäkring, har tillsammans med Harley-Davidson Sweden tagit fram en unik märkesförsäkring för H-D-ägare. Försäkringen är en helförsäkring som uppges erbjuda tydliga fördelar och en mycket konkurrenskraftig premie. Den nya märkesförsäkringen kan tecknas hos auktoriserade Harley-Davidson återförsäljare från och med januari 2012.

Svedea har i samarbete med Harley-Davidson Sweden tagit fram en ny märkesförsäkring för H-D. Målsättningen har varit att skapa marknadens mest attraktiva försäkring för det ledande mc-varumärket.

– Vi är mycket nöjda över att Harley-Davidson valt att samarbeta med Svedea. Vi har samma syn på vad som är en bra försäkring och vad den ska innehålla. H-D ägare satsar stora pengar på sina motorcyklar och ska naturligtvis ha en försäkring därefter, säger Olle Molin, operativ chef på Svedea Motorförsäkring.

Den nya märkesförsäkringen innhåller flera fördelar för H-D ägaren, med bland annat nyvärdesersättning upp till 24 månader för förste ägaren, stilleståndsersättning och maskinförsäkring upp till 6 år eller 6000 mil. Premiesättningen tar endast hänsyn till motorcykelns ålder, inte förarens. Självriskerna är också låga, inte minst är stöldsjälvrisken endast 2000 kr, den lägsta på marknaden.

- Vi har tittat mycket noga på HD-ägaren och hur skademönstret ser ut. Med den kunskapen har vi kunnat konstruera en tariff som ger mycket fördelaktiga försäkringspremier för de flesta H-D ägare. Den stöldbild som ligger till grund för dagens höga självrisker är inte längre aktuell vilket naturligtvis ska komma försäkringstagarna till godo, säger Olle Molin.

– Svedea har visat stort intresse för våra kunders behov och det har varit lätt att komma framåt i diskussionerna om villkor och premiesättning. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder en riktigt bra försäkringsprodukt, säger, Richard Nordén, marknadschef Harley-Davidson Sweden.

Den nya märkesförsäkringen kommer att kunna tecknas genom auktoriserade Harley-Davidson återförsäljare från januari 2012.