Nollvisionens mål rivs upp

Mycket talar för att Nollvisionens delmål för 2020 rivs upp. De nu gällande riksdagsbeslutet är att dödstalet ska ned till 220. Men nu talar mycket för att siffran sänks till 133.

Trafikverkets Claes Tingvall hänvisar till en ny EU-förordning som siktar på att alla medlemsländer ska halvera antalet trafikdöda till 2020.

– Eftersom utgångspunkten är 2010 års siffror (då 266 dog på de svenska vägarna) så innebär en halvering i Sverige 133 döda fram till år 2020.

Det nuvarande målet 220 döda tror inte Claes Tingvall att det är speciellt svårt att uppnå.

Dödssiffrorna i trafiken för 2011 blir med stor sannolikhet högre än 2010, då 266 omkom. Till och med augusti månad avled 229 personer i trafikolyckor jämfört med 178 året innan.

LÄS MER OM NOLLVISIONENS TUFFARE MÅL HÄR