Regeringen avslår överklaganden för motorarena i Enköping

Under maj månad år 2008 tog kommunfullmäktige i Enköping beslutet att godkänna detaljplanen för Viking Motor Park med rösterna 47 för och 4 emot. I juni 2009 avslog länsstyrelsen alla överklaganden. I september 2009 nådde överklagandena av detaljplanen regeringen. Nu, efter två års väntan, står det klart att regeringen avslår överklagandena av kommunens detaljplan för området.

 

Sammanlagt 20 privatpersoner och föreningar överklagade länsstyrelsens beslut att inte upphäva detaljplanen för Viking Motor Park. Då meddelades från miljödepartementet att handläggningstiden för överklaganden av den här typen är ungefär ett år. Det tog två år.

Den 22 juni i år meddelades det att regeringen avslår överklagandena av kommunens detaljplan för området, vilket betyder att detaljplanen vunnit laga kraft och inte kan överklagas mer. Detta är ett mycket viktigt steg i förverkligandet av arenan.

Bolaget, Aros Racetrack Development AB, har köpt det första stycket mark av kommunen och har en överenskommelse om köp av resterande mark. Enligt uppgift jobbar de nu på att slutföra detta genom att emittera mer aktiekapital, en process som pågår för närvarande.

Nu återstår miljödomstolens åsikter om anläggningen.

Mer information om Viking Motor Park HÄR