Elmotorcyklar inom försvaret

Det subtila surret från en eldriven motor är allt du kommer att höra när de australiensiska spaningssoldaterna tillhörande 2nd/14th Light Horse Regiments (Queensland Mounted Infantry) (2/14LHR [QMI]) rekar omgivningarna med sina eldrivna motorcyklar.

Eldrivna fordon blir allt vanligare. Runt om i världen testas och utvärderas nyttan med elmotorcyklar inom olika militära förband. Vi har kikat närmare på ett spaningsförband inom Australiens infanteri, som under några års tid har utvärderat nya elfordon, bland annat tvåhjuliga elfordonet Sur-Ron Firefly Light Bee i fälttester. Sur-Ron Firefly Light Bee är en slags mellanting mellan elcykel och elmotorcykel, och om du behöver kan du trampa för egen maskin för att på så vis ta dig fram.

Med en topphastighet på 90 km/h och räckvidd på 100 km har ”spanings-motorcyklarna” förbättrat förbandets förmåga att samla in underrättelse-information med liten risk för upptäckt.

Korpral Thomas Ovey var en av de första soldaterna som banade väg för den nya förmågan som en del av 2/14LHR:s (QMI) A Squadrons försök, och förklarar här fördelarna med elmotorcyklarna, eller ”smyghojarna” som de kallas, när hjälper till med att samla in viktig information ute på slagfältet.

"Det tillåter oss att hantera information på ett säkert sätt, oavsett om det är information som folk har hittat på slagfältet, eller till och med om en av trupperna tar bilder med sin telefon och vill skicka över dessa till högkvarteret," säger korpral Ovey.

"De kommer att kontakta oss, varpå vi tar ut smyghojarna, beger oss dit och tar del av informationen. Vi täcker större områden mycket snabbare, och det sparar tid i stället för att vänta på att trupperna ska komma till oss när de har hittat något. Det är lättare att dra ut med elmotorcyklarna och återvända."

Korpral Ovey förklarar vidare vilka typer av uppgifter som enheten har använt e-motorcyklarna till under olika övningar i år.

"Det hjälper oss att uppnå mycket inom vårt spaningsarbete, framryckningsvägar för Boxers stridsfordon, inklusive spaning av flodfåror så att vi kan avgöra om vi kan ta oss igenom med fordonen", berättar han.

Korpral Ovey förklarar också varför e-motorcyklarna är överlägsna en konventionell motorcykel och hur mycket han tycker om att köra med dem.

"Avtrycken i terrängen minimeras på grund av mindre kraft, mindre buller, och du drar inte upp så mycket damm som kan ses av fiendens styrkor. Den är mycket effektivare än en vanlig motorcykel.", fortsätter han.

Korpral Ovey förklarar att e-motorcyklar även har gett några andra oväntade arbetsfördelar.

"Vi går alla med i armén för att lite extra spänning. Det här är en av de sakerna med jobbet som är spännande, roligt och fantastiskt." menar han.

Inom svenska Försvarsmakten har traditionella MC-ordonnansens uppgifter alltmer gått mot att numer verka som trafiksoldater, som hjälper till med att säkerställa förbandets framfart. En trafiksoldat kan stänga av korsningar, märka upp vägar och dirigera trafik för att en kolonn ska kunna köra utan att behöva stanna. En trafiksoldat har rätt att dirigera trafik precis som polisen. I det fallet är det ofta fortfarande konventionella bensin-drivna motorcyklar som gäller. Men vad för typ av fordon som används för särskilda specialuppdrag är något helt annat, och då kan även elmotorcyklar vara aktuellt.