Återhämtning i antalet nyregistrerade motorcyklar

Oktober visade på ett överraskande bra resultat för antalet nyregistrerade motorcyklar med en uppgång på 12% jämfört med samma månad 2020. Det gör att årets nedgång minskade något mot förra månaden.

 Moped- och mc-branschen påverkas tydligt av den brist på transportkapacitet och reservdelar all handel - inte bara fordonsindustrin - för närvarande upplever. 

På mopedsidan är siffrorna fortfarande på grund av osäker statistik i och med övergången till Euro 5 svåra att tolka. Förra årets mycket stora uppgång motsvaras av nedgången i år. Ser vi på antalet nyregistrerade elmopeder, som inte påverkas av utsläppsregelförändringar, så ligger siffrorna på motsvarande tapp som för motorcyklar. Detta ger en indikator på att marknaden för mc och mopeder kommer att gå ner ca 5–10% 2021 jämfört med föregående år.

 

Motorcyklar totalt

Januari - oktober 2020

11 980

Januari - oktober 2021

11 166

 

- 7%*

 

Mopeder klass 1 totalt

Januari - oktober 2020

14 897

Januari - oktober 2021

8 192

 

-45%*

 

Varav eldrivna mopeder

Januari - oktober 2020

3 710

Januari - oktober 2021

3 363

 

     - 9%*

             

 

 Oktober 2021:

 

2020

2021

Förändring

Motorcyklar totalt

494

554

  12%*

Mopeder totalt

1 266

651

-49%*

Varav eldrivna mopeder

382

258

-32%*

Avvikande registreringssiffror pga. regelskifte Euro 4 till Euro 5 *

Med anledning av att moped- och motorcykelbranschen gick från Euro 4 till Euro 5 regelverk 31 december 2020 har ett fåtal importörer och många privatpersoner förregistrerat sina fordon i slutet av året vilket påverkar registreringssiffrorna för helåret 2020. Siffrorna för 2021 kommer därför att påverkas negativt under året eftersom de förregistrerade fordonen inte registreras som nya igen.

Källa: McRF