9 personer omkom i marstrafiken på väg

Under mars 2021 omkom 9 personer och 916 personer skadades (91 svårt skadade och 825 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen den 15 april 2021. Det är 1 fler omkommen jämfört med mars månad 2020.

6 av de omkomna personerna hade färdats i bil (personbil, lastbil eller buss) och 3 var oskyddade (motorcyklist, mopedist, cyklist eller gående). 3 bilister omkom i mötesolyckor.

Medelantalet omkomna i mars månad, under de föregående fem åren 2016–2020, är 13 personer.

Under de senaste tolv månaderna (april 2020–mars 2021) har 176 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna (april 2019–mars 2020) omkom 209 personer. Jämför man med ett fem-års medelvärde för motsvarande tidigare tolv-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 34 procent.

Källa: Transportstyrelsen