Nya bestämmelser om användningsförbud

Från den 1 januari 2021 införs det nya bestämmelser om användningsförbud för fordon vid obetalda felparkeringsavgifter på mer än 5000 kronor.

Bestämmelserna innebär att ett användningsförbud inträder om fordonsägaren har mer än 5 000 kronor i obetalda felparkeringsavgifter (felparkeringsavgift och åläggandeavgift) för fordonet och minst sex månader har gått sedan hela beloppet senast skulle ha betalats.

I beloppet ingår endast felparkeringsavgifter som utfärdas från och med 1 januari 2021 och framåt.

Om det registreras ett ägarbyte för fordonet före det att sex månader har gått sedan skulden skulle ha betalats kommer inte något användningsförbud att inträda för fordonet.

Om det finns ett användningsförbud för fordonet ska den totala skulden som har lett till förbudet betalas, för att fordonet ska få användas. Det gäller även om det sker ett ägarbyte för fordonet efter att användningsförbudet inträtt och det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig. Om du använder fordonet ändå, har polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar. Läs mer om detta i Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.