Guide till säker MC-körning

SMC har genom information, fortbildning och opinionsbildning skapat en unik säkerhetskultur bland svenska motorcyklister. Under denna vecka har 60 000 motorcyklister i hela landet fått en guide till säker MC-körning hem i brevlådan. Avsändaren är Sveriges MotorCyklister, SMC. Guidens tre delar beskriver körteknik, körstrategier och aktuell olycksstatistik. Nu kan alla som är intresserade av MC-säkerhet ladda ner och läsa guiden. 

När man frågar en motorcyklist var man format sitt säkerhetsmedvetande är svaret inom MC-kollektivet. Kompisar, klubben, SMC:s kurser, MC-tidningar, hemsidor, sociala media och forums är vad som skapar en säkerhetskultur. Svenska MC-förare efterfrågar och köper trafiksäkerhet för stora summor varje år. 

  • SMC spelar en stor roll i svenskt trafiksäkerhetsarbete. Vi har en unik dialog med motorcyklister vid våra kurser, genom medlemstidning, hemsida och sociala media. Nu vill vi sprida kunskaper och erfarenheter till alla motorcyklister genom att dela en guide till säker MC-körning på vår hemsida säger Jesper Christensen, generalsekreterare vid SMC. 

De flesta olyckor i trafiken beror på misstag hos föraren, ett faktum som gäller motorcyklister i lika   hög grad som andra trafikanter. Guidens första del heter Full Kontroll och är en instruktionsbok om hur man kör motorcykel. Här får läsaren en beskrivning av viktiga körtekniska moment som sittställning, motstyrning, gaskontroll, blick, svängpunkt och inbromsning.  Guiden innehåller handfasta tips och övningar som alla MC-förare kan genomföra. 

Rätt körteknik handlar också om att göra rätt val ute i trafiken. För att kunna göra rätt val måste man också förstå hur trafiken fungerar och välja rätt körstrategi. Motorcyklister och övriga trafikanter måste lära sig reglerna för samarbetet i trafiken och köra på ett sätt som är förutsägbart. Viktigt är också att köra utifrån sina egna begränsningar. Det är vad guidens andra del, Bra Tänkt, handlar om. 

Guidens tredje del innehåller aktuell statistik om MC-olyckor. Några exempel är var de flesta olyckor sker, hur stor andel som saknar körkort, om hastigheten har någon betydelse och vilken MC-typ som är vanligast. 

  • Genom att öka kunskaperna i körteknik, körstrategier och de vanligaste olyckorna kan SMC bidra till ökad säkerhet bland motorcyklister. Jag hoppas att alla som arbetar med trafiksäkerhet i Sverige hjälper oss att sprida guiden till säker MC-körning, säger Jesper Christensen.

Full Kontroll och Bra tänkt skrevs av Norsk Motorcykkel Union och har översatts till ett antal språk av MC-organisationer. SMC har översatt och spridit dokumenten till Sveriges motorcyklister.

LÄNK: Din guide till säkrare mckörning 2020