Så kan geofencing bli en del i våra städer

Geofencing är virtuella staket som begränsar farten inom ett bestämt område som till exempel förbi förskolor och skolor. Geofencing är ett av flera verktyg för att nå de transportpolitiska målen och skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem som ska bidra till säkerhet.

År 2017 startade regeringen ett projekt för att skapa säkrare och mer hållbara städer med hjälp av geofencing. Projektet har resulterat i en gemensam geofencing strategi och handlingsplan som Trafikverket, Stockholms stad, Göteborgs stad, Scania, Veoneer, Volvo Cars och Volvo Group tagit fram tillsammans.

De viktigaste punkterna i geofencingstrategin är att:

 • etablera ett forskning- och innovationsprogram.
 • verka för lagstiftning och regelverk som stöttar implementering av geofencing.
 • utveckla organisatoriska och digitala processer samt data för geofencing-zoner.
 • utveckla system, rutiner och processer för 
  självreglerande system och styrning i smarta zoner.
 • utreda den samhällsekonomiska och 
  affärsmässiga potentialen.
 • verka för en nationell och internationell harmonisering.
 • främja och driva demonstrations- och pilotprojekt.

Läs mer om handlingsplanen i Regeringsuppdrag test- och demoprojekt med geostaket i urbana miljöer (pdf)

Källa: Trafikverket