Vajerräcken lika farliga som andra stålräcken

Skaderisken för mc-förare är lika hög vid kollision med vajerräcken som andra stålräcken, i alla fall är det vad en ny studie från Folksam visar, och som därmed slår hål på myten att vajerräcken skulle vara farligare för den som kör motorcykel. För att öka trafiksäkerheten för motorcyklister behöver snarare alla typer av räcken förbättras, eller i vissa fall rentutav tas bort...

– Den allmänna uppfattningen har hittills varit att vajerräcken är farligare för mc-förare än andra räcken. Vår studie visar att det inte stämmer. Andelen dödade och svårt skadade ligger på samma nivå vid kollision med alla typer av stålräcken, inklusive vajerräcken, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam.

Redan 2009 visade en studie från VTI att vajerräcken har ökat trafiksäkerheten och minskat antalet omkomna för såväl personbilar som mc. För personbilar har vajerräcken minskat antalet döda med 75-80 procent på 2+1-vägar och antalet omkomna mc-förare har minskat med 40-50 procent.

Nu visar alltså den studie som Folksam gjort i samarbete med Trafikverket och Vectura att vajerräcken inte sticker ut när det gäller hur farliga de är för mc-förare – alla stålräcken är lika farliga. I studien har alla polisrapporterade mc-olyckor mot ett vägräcke under perioden 2003-2010 granskats. Resultatet visar att risken för en mc-förare att dödas eller skadas svårt vid kollision med ett stålräcke är cirka 50 procent, oavsett vilken typ av räcke det handlar om.

– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och frågan om vajerräcken är något som engagerar många mc-förare. Det finns fortfarande mycket att göra för att öka trafiksäkerheten för mc-förare. Vår studie visar på behovet av att fortsätta förbättra alla sorters räcken. Ett exempel är Trafikverkets nystartade försök med motorcykelvänligare vägräcken med underglidningsskydd, säger Matteo Rizzi.

Hela studien kommer att presenteras vid en internationell trafiksäkerhetskonferens efter sommaren.

Reportage

Fler artiklar

Runt om i världen pågår en ständig kamp om att finna lycka och mening med livet. Jag vet att många lider, betydligt mer än jag gör, men jag vill...

Sport

Fler artiklar

Steg Pegz är ett tillbehör som är utvecklat för att vara ett hjälpmedel som ska avlasta överkroppen vid Endurokörning eller Rally. Det har inte...