5,9 miljoner till trafiksäkerhetsidéer

Transportstyrelsen har beviljat 21 stycken olika projektbidrag till en summa av 5 925 000 kronor ur Skyltfonden för utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Bland annat har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, fått ett bidrag för sin kartläggning av dödsolyckor med motorcykel i Norden.

DESSA PROJEKT HAR TILLDELATS MEDEL I DENNA OMGÅNG:

-Kartläggning av dödsolyckor med motorcykel i Norden – Varför är risken att dödas per mc högre i Sverige än i övriga länder i Norden?, VTI, Borlänge

-Definiera och klassificera nya elektrifierade fordon för personmobilitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

-Skattning av omkomna i vägtrafiken med hjälp av stödinformation, Östen Johansson, Djurmo

-Kommunicerande cykelhjälm, VTI, Linköping

-Säkerhetskultur i bussbolag, VTI, Linköping

-Varför är trafiksäkerheten bättre i Norge än i Sverige?, VTI, Linköping

-Elektroniska körjournaler och ISA – effekter och potential inom trafiksäkerhet, Trivector Traffic AB, Lund

-Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon – fallstudie av effekter, NTF, Stockholm

-Äldre cyklisters syn på sina egna möjligheter att påverka sin säkerhet i trafiken, Cajoma Consulting, Magnus Andersson, Uppsala

-Säkra barn på bussar, ÅF Infrastructure AB, Malmö

-Trafiksäkrade cykelgator – en för- och efterstudie i Malmö, ÅF Infrastructure AB, Malmö

-Gravidas bältesanvändning – Enkätstudie, Stiftelsen Chalmers Teknikparkers industriteknik, Göteborg

-Ökar trafiksäkerheten när vi rensar luften? – trafiksäkerhetspotential av att införa miljözoner för personbilar, Trivector Traffic AB, Lund

-Hyrcyklar utifrån en trafiksäkerhetsaspekt, Sweco Society AB, Malmö

-Trafiksäkerhetsgranskning – en uppföljning av vad som gjorts hittills, Sweco Society AB, Falun

-Spårvägens påverkan på trafiksäkerheten hos oskyddade trafikanter vid olika utformning ochreglering, Tyréns AB, Malmö

-Samspel mellan cykel och linjetrafik i gemensamt kör-fält – trafiksäkerhet i samband med busshållplatser, Sweco Society AB, Stockholm

-Rådet mot högersvängsolyckor, Cykelfrämjandet, Stockholm

-Delningsekonomin och frivillig hjälmanvändning, RISE Research Institutes of Sweden, Stockholm

-Trafiksäkerhetseffekter av cykling mot enkelriktat, Föreningen Svenska Cykelstäder, Östersund

-Provning och klassificering av greppvänliga vinterskor för konsumenten, SIS – Svenska institutet för standarder, Stockholm

Fakta om Skyltfonden

Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet. Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen och utgörs av de avgifter som fordonsägare betalar för personliga fordonsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 200 kronor varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande. Skyltfonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna skall vara Trafikverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober. Skyltfonden kan även, med särskilt beslut, avsätta medel till särskilda initiativ från aktörer som är till nytta för trafiksäkerheten.

Reportage

Fler artiklar

BMW Motorrad marknadsför nya BMW F 900 XR som en äkta "XR" för mellanklassen, där “XR” står för en kompromisslös blandning av sportighet och...

Sport

Fler artiklar

Under onsdagen lämnade deltagarna i Dakarrallyt Neom-bivacken för att ta sig an den tionde etappen av Dakarrallyt 2021, på väg sydost mot...

Den nionde etappen av Dakar visade sig vara extremt tuff. Från starten på stranden nära den bivack-staden Neom ledde den 579 kilometer långa etapp...