Försäljningen av nya motorcyklar fortsätter att öka

Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 10,3 procent jämfört med samma period förra året.

Mopederna ökar med 17,3 procent, mopedbilarna med 52,9 procent.

Motorcyklar


Januari - september 2016: 9195 stycken

Januari – september 2017: 10 145 stycken + 10,3 %

Mopeder


Januari – september 2016: 9811 stycken

Januari – september 2017: 11 506 stycken + 17,3 %